toetsenoefenen

Slogan van je site

Onderwijs

Zijn Cito-toetsen nog belangrijk? Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar een Cito-toets. In januari is de eerste Cito-toets en heet de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu van belang om als ouder te weten? In dit artikel leggen we alles uit over de Cito M4 en E4. Op die manier bent u volledig op de hoogte. Welke toetsen worden er afgenomen? Om te beginnen zijn dit de toetsen die worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 behandeld moeten worden. Dat houdt onder andere in: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die leerlingen in deze groep moeten kunnen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Deze onderdelen komen tijdens het jaar aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden. Belang Waarom neemt de basisschool deze toetsen af? Wat is het belang van de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen in beeld te brengen. Door tweemaal per jaar te toetsen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas voldoende vooruitgang boeken. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen in het leren. Daarnaast zijn de scores belangrijk voor de uitstroom richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee. Voorbereiding Het is zeker zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. Alle inhoud van de Cito-toets komt dan ook terug in de normale lessen. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito M4 en E4 verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Niet zo gek dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Cito-toets thuis oefenen Educatieve uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken uitgebracht, speciaal voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van beide boeken. Met meer dan 330 oefeningen per boek bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind te oefenen. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alle inhoud aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen van de basisschool. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze pagina. Tot slot In groep 4 van de basisschool worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. De toetsen gaan over begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling en zijn van belang omdat ze de leerlijn van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Omdat deze scores van belang zijn besluiten veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione komen daarbij zeker van pas. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed getraind in alle onderdelen van groep 4.